Signin  Pricing  Examples  Support

Libraries > en_GB_ie.js

en_GB_ie.js - Search Live Website Code
It's like doing CTRL+F on millions of websites' source codeNerdyData is a search engine for source code. Search the source code of 200 million websites.


JAVASCRIPT FILE http://game.co.uk/wcsstore/jawrjs/12460339/bundles/en_GB_ie.js


Libraries on game.co.uk


jquery.min.js

jquery.bxslider.js

Game.js

homepage.2.4.js

criteo_ld3.js

embed.js

cmcustom.js

AppGlobalBundle.js

en_GB_ie.js

en_GB_home.jsExplore More


map.js

modernizr-2.6.2.js

noindex.js

slider.js

en_GB_ie.js
				

var Salmon=Salmon||{};Salmon.Components=Salmon.Components||{};Salmon.Components.Corners=new(function(){$(document).ready(function(){new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("greetingWrapper"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner($("#search").parent(),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("platform"),["tl","tr","br","bl"]);var $platforms=$("#primary").find("div.platforms");if($platforms.length>0){new Salmon.Components.Corner($platforms.find("div.intro"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner($platforms.find("div.platform"),["tl","tr","br","bl"]);}
new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("productDetails")).find("#articleList").find("li.articleItem"),["tl","tr","br","bl"]);if(document.getElementById("basketDisplay")){new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("basketDisplay")).find("div.checkoutButton"),["tl","tr","br","bl"]);}
new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("aboutYou"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("orderDeliveryAddress"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("newPayment")).find("div.orderSummary"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("newPayment")).find("div.orderPaymentDetails"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("yourPaymentDetails"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("placeOrderCV2_0"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("placeOrderCV2_1"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("shippingMethod")).find("div.bottomPlaceOrder"),["tl","tr","br","bl"]);new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("pgReview")).find("#newPayment"),["tl","tr","br","bl"]);if(document.getElementById("registrationForm")){new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("registrationForm")).find("div.newUserEntry"),["tl","tr","br","bl"]);if(document.getElementById("registrationFormPart2")){new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("registrationFormPart2")).find(">form>fieldset"),["tl","tr","br","bl"]);}}
if(document.getElementById("pgPasswordReset")){new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("primary")),["tl","tr","br","bl"]);}
var giftMessage=document.getElementById("giftMessage")||null;if(giftMessage&&$(giftMessage).hasClass("nonPhysical")){new Salmon.Components.Corner($(giftMessage),["tl","tr"]);new Salmon.Components.Corner($(giftMessage).next(),["bl","br"]);}
new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("miniShoppingBag")).find("div.itemsList"),["br","bl"]);new Salmon.Components.Corner(document.getElementById("WishListInvitationForm"),["tl","tr","br","bl"]);if(document.getElementById("addressForm1")){new Salmon.Components.Corner($(document.getElementById("addressForm1")).find("div.lookupBox"),["tl","tr","br","bl"]);}});});Salmon.Components.Corner=(function(node,positions){var $node=$(node);if($node.css("position")==="static"){$node.css("position","relative");}
for(var i=0;i<positions.length;i++){if($node.find(">span."+positions[i]).length===0){$node.append("<span class='"+positions[i]+"'/>");}}});


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z