Signin  Pricing  Examples  Support

Libraries > engine.js

engine.js - Search Live Website Code
It's like doing CTRL+F on millions of websites' source codeNerdyData is a search engine for source code. Search the source code of 200 million websites.


JAVASCRIPT FILE http://zadaj.pl/js/engine.js

Function ExplorerLibraries on zadaj.pl


ajaxupload.3.5.js

common.js

engine.js

jquery-1.5.1.min.js

jquery.alerts.js

jquery.autoSuggest.js

jquery.drag.js

jquery.form.js

jquery.lightbox-0.5.js

jquery.raty.js

latexit.jsExplore More


js_7-QUBm7UNKxGysSRvvU8NUXK0dgit5hMewfryG8U0M8.js

js__enzhGxUZv2qdk4ZQI7ahLoZU4y4nTpDcGeGeB-k0Z0.js

js_HZ6wvLQw-p53MIg2l4-eI9yaIXO1MEqak8WWchTj6BI.js

js_LsLZ62hVJlopJ6zry3kNMXDirW_3Jhrd499wCOzI9eE.js

engine.js
				
jQuery(document).ready(function(){


						  
  jQuery('#questionForm form #pyt_tresc').focus(function(){
    jQuery('#questionForm form').addClass('expanded');
//   jQuery('.cloudEl3').css('left',jQuery('.cloudEl3').offset().left + 190 + 'px');
  });
	
//  jQuery('#questionForm form #pyt_tresc').blur(function(){
//    jQuery('#questionForm form').removeClass('expanded');
//   jQuery('.cloudEl3').css('left',jQuery('.cloudEl3').offset().left - 190 + 'px');
//  });/*
  jQuery('#questionForm form *').mouseover(function() {
    jQuery('#questionForm form').addClass('expanded');
    jQuery('.cloudEl3').css('left',jQuery('.cloudEl3').offset().left + 190 + 'px');
  });

  jQuery('#questionForm form *').mouseout(function() {
    jQuery('#questionForm form').removeClass('expanded');
    jQuery('.cloudEl3').css('left',jQuery('.cloudEl3').offset().left - 190 + 'px');
  });
*/

	jQuery('.addAnswer').click(function(){
		jQuery('#progress').show()
		var id = jQuery(this).attr('rel').split('|');
					  
		var id_user_question = id[0];
		var id_user_answer = id[1];
		var length_min = id[2];

//		if( document.forms['answerForm'].odp_tresc.value == "<br />" || document.forms['answerForm'].odp_tresc.value == "\n" || document.forms['answerForm'].odp_tresc.value == "" ) {
//			alert(document.forms['answerForm'].odp_tresc.value);
//			document.forms['answerForm'].odp_tresc.value = "1";
//		}


//		var oEditor = FCKeditorAPI.GetInstance("odp[tresc]");
//		clear_text = getClearText( oEditor.GetXHTML() );
//		alert(clear_text);
//		oEditor.SetData( clear_text );
//		alert( oEditor.GetXHTML() );

		if( id_user_question != id_user_answer ) {
			
			var oEditor = FCKeditorAPI.GetInstance("odp[tresc]");
			clear_text = getClearText( oEditor.GetXHTML() );
			if ( clear_text.length >= length_min ) {			
				jQuery('#answerForm').submit();							
			} else {
				alert('Wprowadzona treść jest za krótka.');
				jQuery('#progress').hide();
			}
		} else {
			jQuery('#progress').hide();
			jQuery("#komPopupTxt").html('Nie możesz odpowiadać na własne pytania.');
			jQuery("#komPopup").show();
											
			jQuery('#kom_ok').click(function() {
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});						
						
			jQuery('.close').click(function() {
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});			
		}
	});

	jQuery('.addHumorAnswer').click(function(){
		jQuery('#progress').show()
		var id = jQuery(this).attr('rel').split('|');
					  
		var id_user_question = id[0];
		var id_user_answer = id[1];
		var length_min = id[2];

		if( id_user_question != id_user_answer ) {
			jQuery('#answerForm').submit();							
			jQuery('#progress').hide();
		} else {
			jQuery('#progress').hide();
			jQuery("#komPopupTxt").html('Nie możesz odpowiadać na własne pytania.');
			jQuery("#komPopup").show();
											
			jQuery('#kom_ok').click(function() {
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});						
						
			jQuery('.close').click(function() {
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});			
		}
	});	
	
	jQuery('.buttonAddQuickForm').live('click', function() {
		jQuery('#progress').show()
		var id_user = jQuery(this).attr('rel');
		
		if( id_user != 6 )
		{
			jQuery('#uploadPhotosForm').submit();								 
		}
		else
		{
			jQuery('#progress').hide();
			jQuery("#komPopupTxt").html('Tylko osoby zalogowane mogą dodawać pytania.<br /><a href="/rejestracja"}">Załóż konto</a> lub <a href="#" class="logIn zalogujPopup">Zaloguj się</a>');
			jQuery("#komPopup").show();
//		  jQuery('.zalogujPopup').click(function(){ jQuery(".popup").show(); return false;});
											
			jQuery('#kom_ok').click(function()
			{
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});						
						
			jQuery('.close').click(function()
			{
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});			
		}
	});
	
	jQuery('.buttonAddQuickHumorForm').live('click', function() {
		jQuery('#progress').show()
		var id_user = jQuery(this).attr('rel');
		
		if( id_user != 6 )
		{
			jQuery('#uploadPhotosHumorForm').submit();								 
		}
		else
		{
			jQuery('#progress').hide();
			jQuery("#komPopupTxt").html('Tylko osoby zalogowane mogą dodawać humor.<br /><a href="/rejestracja"}">Załóż konto</a> lub <a href="#" class="logIn zalogujPopup">Zaloguj się</a>');
			jQuery("#komPopup").show();
											
			jQuery('#kom_ok').click(function()
			{
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});						
						
			jQuery('.close').click(function()
			{
				jQuery("#komPopup").hide();
				return false;
			});			
		}
	});	

	jQuery( '.video .load_movie' ).click( function() {
		
		if( jQuery("#userArea").length > 0 ) {
		
  	//jQuery( '#demotBox #upload' ).html( '' );  	
  	//jQuery( '.userfile_div' ).remove();
  	var link = jQuery( '#uploadHumorMovie .text_movie' ).val();
  	
  	if (link.length > 0) {
  		
 			jQuery('.video p.errorTxt').remove();
 			jQuery('#uploadHumorMovie').removeClass('error');
 			
	  	jQuery.post( "/ajax/getVideo", { Link: link }, function(json) {
	  		if( json.state == 1 ) {
	  			url = json.data.link;
	  			
	  			if (json.data.api == 'wrzuta-video') {	  				
	  				var wrzuta = '<div><embed width="432" height="296" scale="noScale" allowfullscreen="true" wmode="transparent" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="wrzuta_plik" id="wrzuta_plik" src="http://';
	  					wrzuta+= json.data.user + '.wrzuta.pl/video.swf?key=' + url;
	  					wrzuta+= '&amp;host=wrzuta.pl&amp;site=' + json.domain + '&amp;embeded=true&amp;lang=pl" type="application/x-shockwave-flash">';
	  					wrzuta+= '<input type="hidden" name="url[]" value="' + 'http://' + json.data.user + '.wrzuta.pl/video.swf?key=' + url + '/' + json.data.title + '" />';
	  					wrzuta+= '<input type="hidden" name="type[]" value="wrzuta" />';
	  					wrzuta+= '<input type="hidden" name="pyt_humor[fileUrl]" value="'+ url +'"/>';
	  					wrzuta+= '<a class="removeVideo" href="#">Usuń</a></div>';
	  					
	  				jQuery('.video .preview').append( wrzuta );
	  				jQuery('.video .text_movie').val('');
	  			} else {
		  			var youtube = '<div><object width="432" height="296">';
		  				youtube+= '<param name="movie" value="' + url + '" />';
		  				youtube+= '<param name="allowFullScreen" value="true" />';
		  				youtube+= '<param name="allowscriptaccess" value="always" />';		  				
		  	    	youtube+= '<embed src="' + url + '" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="432" height="296"></embed>'; 
		  	    	youtube+= '</object>';
	  					youtube+= '<input type="hidden" name="url[]" value="' + url + '" />';
	  					youtube+= '<input type="hidden" name="type[]" value="youtube" />';
	  					youtube+= '<input type="hidden" name="pyt_humor[fileUrl]" value="'+ url +'"/>';
		  	    	youtube+= '<a class="removeVideo" href="#">Usuń</a></div>';
		  			
		  	    jQuery('.video .preview').append( youtube );
		  	    jQuery('.video .text_movie').val('');
	  			}
	   		} else {
	   			jQuery('.video p').before('<p class="errorTxt">Można dodawać tylko filmy z serwisu YouTube oraz Wrzuta (Filmy).</p>');
	   			jQuery('#uploadHumorMovie').addClass('error');
	   			url = '';
	   		}
	   		
	   	}, "json");  	
  	}
  	return false;
		} else {
			jQuery(".popup").show(); return false;
		}
	});	

	jQuery('.removeVideo').live('click', function() {
		jQuery(this).parent().remove();
		return false;
	});	
	
	jQuery('.rollbackQ').click(function () {
		t = jQuery(this);
		jConfirm('Na pewno chcesz wycofać zadanie ?', 'Wycofać zadanie?', function(r) {
			if( r == true ) {
				var id_pytanie = t.attr('rel');
				
				jQuery.ajax({ 
					type: "POST",
					url: "wycofaj-zadanie",
					data: "id_pytanie="+id_pytanie,
					dataType: 'json',
					beforeSend: function(json){},
					success: function(json) {
						if(json.err == 0) {
							t.parent().parent().remove();

							jQuery('#komPopupTxt').html(json.txt);
							jQuery("#komPopup").show();
							
							jQuery('#kom_ok').click(function()
							{
								jQuery("#komPopup").hide();
								return false;
							});						
										
							jQuery('.close').click(function()
							{
								jQuery("#komPopup").hide();
								return false;
							});	
						}	
					}
				});
			}
		});
		return false;
	});

/*
  jQuery(document).ready(function(clouds){
    // W tym miejscu wyznaczamy elementy, które mają mieć przypisane dymki.
    // Pierwsza wartość w danej komórce tablicy to element, a druga to klasa dymku, który ma być przypisany dla tego elementu.


    // Wyznaczanie elementów dla pierwszego typu dymków (z dziubkiem w prawym, górnym rogu).
    var cloudsType01 = new Array();
    cloudsType01[0] = [jQuery('#top #search .submit'), jQuery('#clouds .cloudEl1')];
    cloudsType01[1] = [jQuery('#taskList .sort ul .el1Active'), jQuery('#clouds .cloudEl2')];
    cloudsType01[2] = [jQuery('#questionForm #categories .subjects ul .el01'), jQuery('#clouds .cloudEl6')];
    
    // Wyznaczanie elementów dla drugiego typu dymków (z dziubkiem w lewym, dolnym rogu).
    var cloudsType02 = new Array();
    cloudsType02[0] = [jQuery('#questionForm form .submit'), jQuery('#clouds .cloudEl3')];
    cloudsType02[1] = [jQuery('#questionForm #categories .subjects ul .el07'), jQuery('#clouds .cloudEl7')];
    
    // Wyznaczanie elementów dla trzeciego typu dymków (z dziubkiem w prawym, dolnym rogu).
    var cloudsType03 = new Array();
    cloudsType03[0] = [jQuery('#addAnswerBtn'), jQuery('#clouds .cloudEl4')];
    cloudsType03[1] = [jQuery('#adType01'), jQuery('#clouds .cloudEl5')];
    
    
    
    // Silnik pozycjonowania dymków
    for (var j = 0; j < 3; j++){
      var arrayLength = new Array(jQuery(cloudsType01).length, jQuery(cloudsType02).length, jQuery(cloudsType03).length);
      var cloudsType = new Array(jQuery(cloudsType01), jQuery(cloudsType02), jQuery(cloudsType03));
      for (var i = 0; i < arrayLength[j]; i++){
        var obj = (cloudsType[j])[i][0];
        var offsetLeft = obj.offset().left;
        var offsetTop = obj.offset().top;
        var offsetBottom = jQuery('body').height() - obj.offset().top - obj.height();
        var offsetRight = jQuery('body').width() - obj.offset().left - obj.width();
        var halfh = (obj.height())/2;
        var halfw = (obj.width())/2;
        var h = obj.height();
        var w = obj.width();
        var objArray = new Array(offsetLeft, offsetTop, offsetBottom, offsetRight, halfh, halfw, h, w);
        if(j==0){
          jQuery(cloudsType01[i][1]).addClass('type01').css('left',objArray[0]-200+'px').css('top',objArray[1]+objArray[4]+16+'px');
        }
        if(j==1){
          jQuery(cloudsType02[i][1]).addClass('type02').css('left',objArray[0]+objArray[7]-5+'px').css('bottom',objArray[2]+objArray[4]+16+'px');
        }
        if(j==2){
          jQuery(cloudsType03[i][1]).addClass('type03').css('right',objArray[3]+objArray[7]-5+'px').css('bottom',objArray[2]+objArray[4]+16+'px');
        }
      }
    }
  });
*/	


	jQuery('.addQuest').click(function(){
		jQuery('#progress').show()
		var length_min = jQuery(this).attr('rel');
			
		var oEditor = FCKeditorAPI.GetInstance("pyt[tresc]");
		clear_text = getClearText( oEditor.GetXHTML() );
		if ( clear_text.length >= length_min ) {			
			jQuery('#uploadPhotosForm').submit();							
		} else {
			alert('Wprowadzona treść jest za krótka.');
			jQuery('#progress').hide();
		}
  });
	
	jQuery('.addElabor').click(function(){
		jQuery('#progress').show()
		var length_min = jQuery(this).attr('rel');
			
		var oEditor = FCKeditorAPI.GetInstance("wypracowanie[tresc]");
		clear_text = getClearText( oEditor.GetXHTML() );
		if ( clear_text.length >= length_min ) {			
			jQuery('#uploadPhotosForm').submit();							
		} else {
			alert('Wprowadzona treść jest za krótka.');
			jQuery('#progress').hide();
		}
  });

	jQuery('.addHumor').click(function(){
		jQuery('#progress').show();
		jQuery('#uploadPhotosHumorForm').submit();							
		jQuery('#progress').hide();
  });

});

function getClearText( strSrc ) {
	strSrc = strSrc.replace( /<[^<|>]+?>/gi,'' );
	strSrc = strSrc.replace(/^\s*/g, '').replace(/\s*$/g, '');
	strSrc = strSrc.replace(/&nbsp;/g, '');
	return strSrc;
}A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z